Více času na podstatné

Výklad MZe k problematice technicko-bezpečnostní dohledu nad vodními díly

27.08.2013 08:46

Ministerstvo zemědělství (MZe) publikovalo výklad č. 95 - Možnost státního podniku Povodí provádět technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie spravovaných jiným státním podnikem Povodí [k § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokument ke stažení:

Výklad č. 95 (PDF, 46 KB)