Více času na podstatné

Výklad sekce vodního hospodářství (č.87, č.88) - Určení správcem drobného vodního toku

26.10.2010 07:33

Témata:

A) Jakým způsobem se určuje správce vodního toku v případě státního podniku postupem podle § 48 odst. 2 vodního zákona?

B) Správce povodí požádal o výklad ustanovení § 48 odst. 4 vodního zákona pro případ, kdy nebyl určen správce drobného vodního toku, který protéká Českou republikou a ústí na území Polské republiky do vodního toku, jehož část má na území ČR určeného správce, který je odlišný od správce povodí.

více...