Více času na podstatné

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

04.06.2014 08:01

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU", který se uskuteční 30. září v Praze. Vodní právo je tvořeno a „ovlivňováno“ desítkami právních předpisů, jejichž výklad je mnohdy sporný či nejasný. Úkolem gestorů těchto předpisů - zejména pak Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí - je poskytnout aplikační praxi jednotnou metodickou pomoc v podobě oficiálních výkladů či metodik, které by měly směřovat ke sjednocení přístupu ze strany úřadů a zvýšení právní jistoty podnikatelů a fyzických osob.

V semináři se zaměříme na platné vodohospodářské výklady ústředních vodoprávních úřadů a judikaturu, která do vodohospodářské praxe dopadá, pokusíme se upozornit na možné aplikační potíže a důsledky při jejich (ne)respektování, a poskytnout kritické a alternativní pohledy na ně.

 
Budeme se věnovat zejména následujícím oblastem:
  • NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VODNÍM DÍLŮM
  • VODOVODŮM A KANALIZACÍM
  • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přednášející:

  • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. (Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství)
  • Mgr. Veronika Vytejčková (Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní)


Termín, místo konání a cena:

  • Úterý 30. září 2014, přednášky 9:00 - 15:00 hodin
  • Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác, 1434 Kč bez DPH

 

 

Další podrobnosti získáte na uzitecneseminare.cz ZDE