Více času na podstatné

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

08.09.2014 09:45

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU", který se uskuteční 30. září v Praze a následně 10. prosince v Olomouci. Nově je přidám druhý termín - Praha, 22. ledna 2015. Vodní právo je tvořeno a „ovlivňováno“ desítkami právních předpisů, jejichž výklad je mnohdy sporný či nejasný. Úkolem gestorů těchto předpisů - zejména pak Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí - je poskytnout aplikační praxi jednotnou metodickou pomoc v podobě oficiálních výkladů či metodik, které by měly směřovat ke sjednocení přístupu ze strany úřadů a zvýšení právní jistoty podnikatelů a fyzických osob.

V semináři se zaměříme na platné vodohospodářské výklady ústředních vodoprávních úřadů a judikaturu, která do vodohospodářské praxe dopadá, pokusíme se upozornit na možné aplikační potíže a důsledky při jejich (ne)respektování, a poskytnout kritické a alternativní pohledy na ně.

 
Budeme se věnovat zejména následujícím oblastem:
 • NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
 • VODNÍM DÍLŮM
 • VODOVODŮM A KANALIZACÍM
 • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Přednášející:

 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. (Ambruz & Dark/ Deloitte Legal, dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství)
 • Mgr. Veronika Vytejčková (Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní)

 

Termíny, místa konání a cena:

A) Praha - 1. termín:

 • Úterý 30. září 2014, přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 • Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
 • 1434 Kč bez DPH
 • Další podrobnosti získáte na uzitecneseminare.cz ZDE

 

B) Praha - 2. termín:

 • Úterý 22. ledna 2015, přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 • Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
 • 1446,- Kč bez DPH
 • Další podrobnosti získáte na uzitecneseminare.cz ZDE

 

C) Olomouc:

 • Středa 10. prosince 2014, přednášky 9:30 - 15:30 hodin
 • Olomouc, Regionální centrum Olomouc
 • 1434,- Kč bez DPH
 • Další podrobnosti získáte na uzitecneseminare.cz ZDE