Více času na podstatné

Výkupní ceny OZE pro rok 2010

16.11.2009 23:09

Energetický regulační úřad tímto vydává Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů na rok 2010.

 

Toto cenové rozhodnutí nezahrnuje podporu výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren pro rok 2010, o které bude rozhodnuto do konce listopadu 2009.

 

Energetický regulační úřad tímto krokem reaguje na připravované legislativní projednání změny zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, která by se měla týkat změny 5% hranice, o kterou může Energetický regulační úřad meziročně maximálně snížit výkupní cenu elektřiny z nových fotovoltaických elektráren.


Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů

 

Zdroj: www.eru.cz