Více času na podstatné

Výpovědní doba smlouvy na dodávku tepelné energie by měla být pro domácnosti nejvýše dvanáct měsíců

02.05.2013 08:17

Navrhovaná právní úprava přináší v první řadě větší ochranu spotřebitele v otázce omezení délky výpovědních lhůt pro smlouvy o dodávání tepelné energie a v povinnosti informovat spotřebitele o podmínkách dodávání tepla způsobem umožňujícím dálkový přístup. V části druhé se věnuje otázkám stavebního řízení pro malé zdroje tepla a explicitně vyjadřuje dosavadní soudní praxi v otázce rozsahu účastenství subjektu za účelem ochrany věcného břemene či stavby. Stavba plynového zdroje se jmenovitým výkonem jednoho kotle do 50kW do maximálního součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů nižšího než 100kW by nebylo zapotřebí stavební povolení ani ohlášení. Navrhovaná účinnost je 1. 1. 2014. Více ZDE