Více času na podstatné

Výroba elektřiny v roce 2011

06.06.2012 09:05

Souhrnná tabulka Výroba elektřiny v roce 2011 obsahuje měsíční a celkové roční údaje o výrobě elektřiny podle paliv, včetně dovozů, vývozů a spotřeby. Současně je zde tabulka s vyjádřením podílu jednotlivých paliv na hrubé výrobě elektřiny a také podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR. Údaje vychází z resortních statistických výkazů MPO a údajů Energetického regulačního úřadu. Údaje jsou předběžné, může dojít ke korekcím na základě Roční zprávy o provozu ES, kterou vydává ERÚ. Dopočet je rozdíl mezi součtem průběžných měsíčních údajů a celkovými údaji za rok, z ročních statistických výkazů a vyhodnocení.

 

Podíl na hrubé výrobě:

Uhlí a energoplyn: 55,7%

Jaderné palivo: 32,3%

Obnovitelné zdroje: 8,4%

Ostatní: 3,6%

 

Podíl obnovitelných zdrojů na brutto spotřebě: 10,4%

 

Bilance (TWh):

dovoz elektřiny celkem: 10 456,8

vývoz elektřiny celkem: 27 500,9

saldo ES ČR celkem: -17 044,0