Více času na podstatné

Vyšla nová publikace Vodní právo v limitované edici 500 kusů

10.01.2013 15:32

Na přelomu roku 2012 vydala Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích knihu Vodní právo. Vedoucím autorského kolektivu byl JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. Kniha je určena pracovníkům vodoprávních úřadů, správcům vodních toků, podnikům povodí, vodárenským společnostem, rybářům, rybníkářům, studentům a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Kniha vyšla v limitované edici 500 kusů za cenu 200Kč. Autorský kolektiv - JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D., Jaroslava Nietscheová, prom. práv., JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., Mgr. Veronika Vytejčková. Více ZDE.