Více času na podstatné

Vyšla ročenka Vodovody a kanalizace ČR - Ekonomika, Ceny, Informace

28.01.2011 08:16

Po roce opět vychází ročenka Vodovody kanalizace ČR 2009 - Ekonomika, Ceny, Informace. Významná publikace Ministerstva zemědělství
navazuje tematicky na starší ročenky tohoto odvětví vodního hospodářství, které byly vydávány od roku 1991 až do roku 2006. V nové formě je ročenka vydávána od roku 2007.
Publikace přináší základní informace zejména ekonomického charakteru, které pomáhají lépe sledovat vývoj v tomto důležitém oboru. Najdete v ní celou řadu údajů, například o čistotě pitné vody a o stoupající úrovni čištění městských odpadních vod. Ročenka rovněž přináší přehled o vývoji cen vodného a stočného a o situaci v rozšiřování vodovodní i kanalizační sítě.
Za významný ukazatel je všeobecně považováno procento obyvatel zásobených vodou z vodovodu. Tento údaj v České republice trvale roste, což vnímám jako velmi pozitivní trend. V roce 2009 bylo zásobováno z vodovodu již 9,733 mil. obyvatel, což je 92,8 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Za příznivý ukazatel považuji také trend šetrnějšího nakládání s vodou, který naznačuje klesající spotřeba pitné vody. V roce 2009 bylo ve všech vodovodech vyrobeno celkem 653,3 mil. m³ pitné vody, což je o 2,1 % méně
než v roce předcházejícím, kdy to celkem bylo 667,1 mil. m³.

Publikace ke stažení ZDE