Více času na podstatné

Výsledek celoevropské kontroly dodržování požadavků nařízení REACH

02.06.2010 09:13

ECHA na svých stránkách informuje o výsledku celoevropské kontroly dodržování požadavků nařízení REACH. Tyto kontroly proběhly ve spolupráci s členskými státy EU v rámci projektu "REACH-EN-FORCE 1". V období květn až prosinc 2009 bylo učiněno kolem 1600 kontrol ve 23 členských státech. Kontroly neproběhly pouze v Norsku a na Islandu. Předmětem kontrol bylo celkem 878 výrobců, 666 dovozců, 83 výhradních zástupců a 858 následných uživatelů.

Výsledky ukázaly, že zhruba u 24% kontrolovaných subjektů byly nalezeny nějaké nedostatky. 2,6% firem porušilo ustanovení článku 5, tedy zákaz uvádění látek na trh bez provedené registrace a 5,6% předregistracích bylo nesprávných. V případě bezpečnostních listů (BL) se ukázalo, že u 11% nebyly BL k dispozici jak požaduje REACH, a ve 20% nastaly problémy s formátem BL a jejich jazykovou mutací.

Přehled přijatých opatření je součástí výsledné zprávy. Další kontroly, které plánuje ECHA ještě rozšířit o nové prvky, jsou plánovány až na rok 2011, tedy na období po prvním termínu registrace látek.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_10_FORUM_1_06_10.pdf

Zdroj: ECHA