Více času na podstatné

Výsledek jednání Rady EU pro životní prostředí

16.03.2011 06:32

V pondělí 14. března 2011 se v Bruselu konalo zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí. Delegaci České republiky vedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Hlavním bodem zasedání Rady pro životní prostředí bylo projednání společné pozice k návrhu revize směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Návrh revize směrnice dostal jednomyslnou podporu členských států a bude postoupen do 2. čtení pravděpodobně během polského předsednictví v Radě EU. Záměrem revize směrnice je zlepšení cílů sběru a snížení administrativní zátěže spojené s jejím prováděním.

Ministři jednali také o návrhu nařízení, které by umožnilo členským státům rozhodovat o pěstování geneticky modifikovaných plodin na svém území. „Česká republika podporuje snahu předsednictví pokračovat v projednávání návrhu nařízení,“ řekl ministr Tomáš Chalupa. „Dovedeme si představit odůvodnění regionálního zákazu pěstování geneticky modifikovaných plodin například snahou o zachování tradičních zemědělských postupů, rozhodně se však stavíme proti uvádění důvodů spjatých se zdravotními, fytosanitárními nebo environmentálními riziky,“ dodal.

V rámci nelegislativních bodů agendy byly přijaty závěry Rady ke změně klimatu, v nichž EU hodnotí výsledky cancúnské konference a zaujímá stanovisko k dalšímu směru mezinárodního vyjednávání o ochraně klimatu. Přijaty byly i závěry Rady k přezkumu strategie Společenství týkající se rtuti. „Česká republika považuje návrh předsednictví za vyvážený a odrážející prioritní oblasti, v nichž by EU měla konat. Zároveň závěry vysílají dostatečný signál v souvislosti se zapojením EU do vyjednávání mezinárodního právního nástroje ke rtuti,“ řekl ministr Tomáš Chalupa.

Ministři rovněž diskutovali o environmentálních aspektech připravované reformy Společné zemědělské politiky a o Roční zprávě Evropské komise o hospodářském růstu.

 

zdroj: mžp