Více času na podstatné

Výsledky 3. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

04.11.2011 08:44

Dne 24. října zasedala Rada vláda pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.

 

Důležité výsledky jednání Rady vlády:

- Rada vlády bere předloženou aktualizaci státní energetické koncepce ČR na vědomí a doporučuje ministrovi průmyslu a obchodu předložit do meziresortního připomínkového řízeni

- Rada bere informaci o aktualizaci Surovinové politiky ČR a Politiky druhotných surovin ČR na vědomí a žádá MPO o dopracování předložených dokumentů na základě uplatněných připomínek a sjednocení do jednoho dokumentu. Dokument by měl být projednán na listopadovém zasedání Rady vlády.

- Rada vlády bere na vědomi informaci svazu měst a obci k novele horního zákona a ukládá MPO podat na příštím jednání Rady vlády informaci o analýze dopadů.

 

Zápis z jednání Rady vlády ZDE

Program jednání vlády ZDE

 

 

Zdroj: MPO