Více času na podstatné

Výsledky tisková konference Vlády ČR - návrh zákona o ovzduší, ekoaudit, zvýšení cen elektřiny

12.10.2010 13:08

A) Návrh zákona o ovzduší bude podán formou poslanecké návrhu namísto vládního návrhu zákona tak, aby přijmutí předmětného zákona bylo co nejrychlejší. Dne 13.10. projedná vláda - sněmovní tisk č. 90    
č.j. 1011/10    
.

Hlavní cíle:

- zlepšení kvality ovzduší, apel na Moravskoslezský kraj

- zavedení emisních stropů pro vymezené zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (formou NV)

- nízkoemisní zóny (možné aplikovat v místech, kde je možnost objížďky)

- bezpoplatku dálnice a silnice pro motorová vozidla při smogu

 

B) Ekoaudit by měl být dokončen o rok dříve. Návrhy na změny legislativy by měli být známi na konci roku 2010

 

C) Předseda vlády Petr Nečas představil opatření proti zdražení elektrické energie v souvislosti s boomem fotovoltaických elektráren. Zvyšování cen elektřiny pro domácnosti nepřekročí 5 procent, pro společnosti by cena neměla překročit 7 až 8%. Více ZDE

Nástroje:

- srážková daň (stanovena tak, aby návratnost investice byla 15let)

- poplatek za vynětí půdy ze zemědělského a půdního fondu (bude platit obecně)

- emisní povolenky

 

Zvukový záznam tiskové konference ZDE