Více času na podstatné

Vyšlo nové číslo recenzovaného časopisu WASTE FORUM

26.11.2010 14:40

Na www.wasteforum.cz bylo publikováno nové číslo elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM. Obsahuje celkem 27 příspěvků. Patronem tohoto čísla je Ústav geotechniky SAV v Košicích (www.saske.sk/ugt/). Do konce roku vyjde ještě jedno číslo WASTE FORUM.

Redakční uzávěrka příštího čísla je 8. ledna (januára) 2011. Požadavky na grafickou úpravu článků najdete na www.wasteforum.cz, rukopisy se dodávají do redakce v kompletně zalomeném tvaru (tzv. printer-ready). Časopis WASTE FORUM (www.wasteforum.cz) byl při letošní aktualizaci zařazen na Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice, který je využíván pro potřeby bodového hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a inovací podporovaného ze státního rozpočtu.

Dále připomínám, že uzávěrka přihlášek příspěvků na symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství je 15. ledna 2011. Symposium se koná 13. 15. 4. 2011 v Koutech nad desnou v Jeseníkách. Více informací a formulář přihlášky příspěvku na www.odpadoveforum.cz/symposium2011.

 

Ing. Ondřej Procházka, CSc.
CEMC - České ekologické manažerské centrum
šéfredaktor WASTE FORUM
programový garant symposia ODPADOVÉ FÓRUM 2011
e-mail: prochazka@cemc.cz
tel.: (+420) 274 784 448