Více času na podstatné

Výstupy workshopu k výzvě č. 76 OP LZZ

08.08.2011 07:45

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výstupy workshopu pro žadatele k výzvě č. 76 (oblast podpory 3.4. – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života) konaného dne 27. července 2011.

Výstupy ke stažení:

Související odkazy:

Zrdoj: ESF ČR