Více času na podstatné

Výstupy z porady vedoucích oddělení vodního hospodářství a prezentace ze setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích

08.04.2013 13:24

Ministerstvo zemědělství pořádalo čtvrtletní porady úseku vodního hospodářství s vedoucími oddělení vodního hospodářství krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy zaměřené na projednání aktuální vodohospodářské problematiky a to dne 26. března 2013.

 

Přílohy

Zápis z porady

Čurda - Plánování v oblasti vod v roce 2013

Král - Nový občanský zákoník 

Lídlová - Aktuální stav přípravy vyhlášky podle § 39 odst. 8 

Mareš - Registr vodoprávní evidence 

Pokorný - IOP, Rozvoj a úprava zemědělských registrů

Punčochář - Mezinárodní rok vodní spolupráce

Smolík - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

 

Také by Vás mohlo zajímat - Referáty na setkání při příležitosti Světového dne vody 2013 v Průhonicích.

Mgr. Pavly Wildové, Ph.D. - Mezinárodní spolupráce v oblasti vod

Operační program Životní prostředí

Ing. Jiřího Duda - Novela zákona o vodovodech a kanalizacích - aktuální informace

RNDr. Pavel Punčochář, CSc. - Aktuální informace o vodním hospodářství z MZe

Ing. Miroslav Nováček - Současný stav vodního hospodářství z pohledu SVH ČR

 

Zdroje: MZe, Vakinfo.cz