Více času na podstatné

Vytápění biomasou šetří životní prostředí i peněženku

27.05.2009 13:23

Topení biomasou je nejen šetrné k životnímu prostředí, je výhodné i ekonomicky. Přitom obsluha kotlů na ni může být podobně jednoduchá jako třeba u kotlů na plyn. Proč tedy nevyužít možnosti získat na jejich nákup dotaci z programu Zelená úsporám?

Právě teď se vyplatí o kotlích na biomasu vážně přemýšlet a zjistit si co nejvíce informací. Co je vlastně biomasa?

Zjednodušeně řečeno, biomasu tvoří zbytky rostlinných či živočišných těl. Může to být tedy např. seno, ale také piliny anebo těla mrtvých zvířat. V souvislosti se spalováním v kotlích se nejčastěji uvažuje o biomase rostlinného původu, především dřevní hmoty. Jsou to např. klasická polena, dřevěné brikety, štěpka (dřevo rozmělněné na kousky o velikosti 2,5-5 cm), piliny a čím dál více rozšířené pelety (granule) vylisované z dřevní hmoty.

Do podoby pelet se lisují také některé usušené rostliny, ale takových pelet je na našem trhu zatím minimum. Patrně i proto jsou k dnešku všechny kotle odzkoušené právě na spalování dřevěných pelet a žádných jiných.

Na palivu záleží

Mezi laiky panuje názor, že u kotlů na pevná paliva je v zásadě jedno, co přesně v nich spalujeme. To je ovšem veliký omyl! Každý kotel je svým systémem konstruovaný na konkrétní druh paliva, eventuálně jejich kombinaci (dřevo+uhlí, dřevo+peletky).

Pelety se buď prodávají v sypané podobě, kdy nám je přiveze domů cisterna, nebo v pytlích.

Pelety se buď prodávají v sypané podobě, kdy nám je přiveze domů cisterna, nebo v pytlích.

FOTO: archiv firmy Tregler-Paliva

  • Jen s tím palivem, na které je kotel konstruovaný, dosáhneme nejlepšího výkonu - získáme ze spalované hmoty nejvíce energie.

Vlastní rozvahu o nákupu kotle na biomasu zahájíme průzkumem v našem kraji. Potřebujeme zjistit, kdo bude schopný prodávat nám biopalivo, a to pokud možno za co nejpříznivější cenu. Ať již to budou polena, štěpka, nebo pelety.

V každém kraji se nachází alespoň jeden prodejce a distributor pelet. V souvislosti se zahájením programu Zelená úsporám lze předpokládat, že se jejich počet bude postupně zvyšovat. Už dnes čím dál více uhelných skladů nakupuje a prodává dřevěné pelety.

  • Nikdy nepodceňme informace výrobce ohledně garantovaného paliva pro konkrétní kotel! Jestliže je kotel odzkoušen pro spalování suchých polen, vyvarujeme se topení čerstvě nařezaným dřívím. Takové palivo obsahuje příliš velký podíl vody. Její odpaření nejenže snižuje výkon kotle, navíc jej může vážně poškodit.

Výběr typu kotle

Když jsme zvolili druh paliva, můžeme začít vybírat kotel. Předně musíme vědět, jaký má mít výkon. Jestliže nahrazujeme starý kotel novým, máme tuto hodnotu jasnou. (Pokud jsme však v minulosti zateplovali, výkon nového kotle bude odlišný.)

Vybíráme-li kotel pro novostavbu, měli bychom mít příslušné informace spočítány již od projektanta domu, eventuálně by výkon kotle měla umět určit i topenářská firma, která nám kotel odborně namontuje, odzkouší a zprovozní.

Zplynovací kotel DC40SX na dřevo. Zplynování s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Cena 46 800 Kč (Atmos. Automatický kotel na peletky se zásobníkem 400 l KP 21. Cena 151 130 Kč(Ponast).  

Kotel pro vytápění s akumulací je v systému doplněn nádrží na vodu, kterou si ohřejeme dopředu a s ní pak vytápíme např. i několik dní, závisle na velikosti nádrže, aniž bychom dále museli topit v kotli. Doporučená velikost nádrže je zhruba 70 l na 1 kW výkonu kotle.

V kotelnách pro větší objekty lze použít několik kotlů najednou. Aplikace pro klášter Koclířov zahrnuje tři kotle na peletky a jeden na kusové dřevo.

V kotelnách pro větší objekty lze použít několik kotlů najednou. Aplikace pro klášter Koclířov zahrnuje tři kotle na peletky a jeden na kusové dřevo.

FOTO: archiv firmy Verner

Důležitou otázkou při výběru kotlů je náročnost obsluhy. Ta je patrně nejlépe vyřešena u kotlů na peletky. Kromě typů s menšími zásobníky lze volit modely s většími zásobníky vyžadujícími přikládání třeba jen jednou za týden. Ke kotli není nutné pořizovat zásobník. Můžeme si vyčlenit menší místnost nebo její část, která jej zastoupí, a pak ji propojit s kotlem soustavou přepravníků. Pak přikládáme i jednou za rok.

Zplynovací kotel na dřevo AM Energo 23 kW, cena 46767 Kč (Agromechanika)-vlevo. Automatický kotel na pelety KP51 je vhodný pro větší domy, cena 151 130 Kč (Ponast)-vpravo.

Zplynovací kotel na dřevo AM Energo 23 kW, cena 46767 Kč (Agromechanika)-vlevo. Automatický kotel na pelety KP51 je vhodný pro větší domy, cena 151 130 Kč (Ponast)-vpravo.

V případě jakýchkoli nejasností je nejjednodušší se dohodnout s některým z výrobců a dojet se podívat na fungování kotlů v praxi.

Kde všude lze na území ČR zakoupit dřevní pelety se dozvíme na: www.topenipeletky.cz/prodej-pelet

Rada

Při výběru pelet mějme na paměti, že nejlepší vlastnosti mají dřevní bílé neboli čisté pelety s výhřevností 17,5 až 19,5 MJ/kg slisované pouze z dřevěných pilin bez jakýchkoli jiných příměsí (např. kůry). 

Náklady na vytápění (Kč/rok):
Dřevo 13 881
Rostlinné pelety 15 556
Štěpka 16 000
Obilí 16 732
Hnědé uhlí 20 202
Dřevěné pelety 21 876
Tepelné čerpadlo 22 751
Dřevěné brikety 24 381
Černé uhlí 25 187
Centrální zásobování teplem 32 653
Koks 35 191
Lehký topný olej ELTO 39 593
Zemní plyn 36 584
Propan 40 682
Elektřina akumulace 51 813
Elektřina přímotop 63 068
Poznámka: Hodnoty platí pro vytápění objektu s roční spotřebou 80 GJ.
Zdroj: TZB-info

Zdroj: článek převzat z www.novinky.cz

Topení biomasou je nejen šetrné k životnímu prostředí, je výhodné i ekonomicky. Přitom obsluha kotlů na ni může být podobně jednoduchá jako třeba u kotlů na plyn. Proč tedy nevyužít možnosti získat na jejich nákup dotaci z programu Zelená úsporám?

Právě teď se vyplatí o kotlích na biomasu vážně přemýšlet a zjistit si co nejvíce informací. Co je vlastně biomasa?

Zjednodušeně řečeno, biomasu tvoří zbytky rostlinných či živočišných těl. Může to být tedy např. seno, ale také piliny anebo těla mrtvých zvířat. V souvislosti se spalováním v kotlích se nejčastěji uvažuje o biomase rostlinného původu, především dřevní hmoty. Jsou to např. klasická polena, dřevěné brikety, štěpka (dřevo rozmělněné na kousky o velikosti 2,5-5 cm), piliny a čím dál více rozšířené pelety (granule) vylisované z dřevní hmoty.

Do podoby pelet se lisují také některé usušené rostliny, ale takových pelet je na našem trhu zatím minimum. Patrně i proto jsou k dnešku všechny kotle odzkoušené právě na spalování dřevěných pelet a žádných jiných.

Na palivu záleží

Mezi laiky panuje názor, že u kotlů na pevná paliva je v zásadě jedno, co přesně v nich spalujeme. To je ovšem veliký omyl! Každý kotel je svým systémem konstruovaný na konkrétní druh paliva, eventuálně jejich kombinaci (dřevo+uhlí, dřevo+peletky).

Pelety se buď prodávají v sypané podobě, kdy nám je přiveze domů cisterna, nebo v pytlích.

Pelety se buď prodávají v sypané podobě, kdy nám je přiveze domů cisterna, nebo v pytlích.

FOTO: archiv firmy Tregler-Paliva

  • Jen s tím palivem, na které je kotel konstruovaný, dosáhneme nejlepšího výkonu - získáme ze spalované hmoty nejvíce energie.

Vlastní rozvahu o nákupu kotle na biomasu zahájíme průzkumem v našem kraji. Potřebujeme zjistit, kdo bude schopný prodávat nám biopalivo, a to pokud možno za co nejpříznivější cenu. Ať již to budou polena, štěpka, nebo pelety.

V každém kraji se nachází alespoň jeden prodejce a distributor pelet. V souvislosti se zahájením programu Zelená úsporám lze předpokládat, že se jejich počet bude postupně zvyšovat. Už dnes čím dál více uhelných skladů nakupuje a prodává dřevěné pelety.

  • Nikdy nepodceňme informace výrobce ohledně garantovaného paliva pro konkrétní kotel! Jestliže je kotel odzkoušen pro spalování suchých polen, vyvarujeme se topení čerstvě nařezaným dřívím. Takové palivo obsahuje příliš velký podíl vody. Její odpaření nejenže snižuje výkon kotle, navíc jej může vážně poškodit.

Výběr typu kotle

Když jsme zvolili druh paliva, můžeme začít vybírat kotel. Předně musíme vědět, jaký má mít výkon. Jestliže nahrazujeme starý kotel novým, máme tuto hodnotu jasnou. (Pokud jsme však v minulosti zateplovali, výkon nového kotle bude odlišný.)

Vybíráme-li kotel pro novostavbu, měli bychom mít příslušné informace spočítány již od projektanta domu, eventuálně by výkon kotle měla umět určit i topenářská firma, která nám kotel odborně namontuje, odzkouší a zprovozní.

Zplynovací kotel DC40SX na dřevo. Zplynování s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Cena 46 800 Kč (Atmos. Automatický kotel na peletky se zásobníkem 400 l KP 21. Cena 151 130 Kč(Ponast).  

Kotel pro vytápění s akumulací je v systému doplněn nádrží na vodu, kterou si ohřejeme dopředu a s ní pak vytápíme např. i několik dní, závisle na velikosti nádrže, aniž bychom dále museli topit v kotli. Doporučená velikost nádrže je zhruba 70 l na 1 kW výkonu kotle.

V kotelnách pro větší objekty lze použít několik kotlů najednou. Aplikace pro klášter Koclířov zahrnuje tři kotle na peletky a jeden na kusové dřevo.

V kotelnách pro větší objekty lze použít několik kotlů najednou. Aplikace pro klášter Koclířov zahrnuje tři kotle na peletky a jeden na kusové dřevo.

FOTO: archiv firmy Verner

Důležitou otázkou při výběru kotlů je náročnost obsluhy. Ta je patrně nejlépe vyřešena u kotlů na peletky. Kromě typů s menšími zásobníky lze volit modely s většími zásobníky vyžadujícími přikládání třeba jen jednou za týden. Ke kotli není nutné pořizovat zásobník. Můžeme si vyčlenit menší místnost nebo její část, která jej zastoupí, a pak ji propojit s kotlem soustavou přepravníků. Pak přikládáme i jednou za rok.

Zplynovací kotel na dřevo AM Energo 23 kW, cena 46767 Kč (Agromechanika)-vlevo. Automatický kotel na pelety KP51 je vhodný pro větší domy, cena 151 130 Kč (Ponast)-vpravo.

Zplynovací kotel na dřevo AM Energo 23 kW, cena 46767 Kč (Agromechanika)-vlevo. Automatický kotel na pelety KP51 je vhodný pro větší domy, cena 151 130 Kč (Ponast)-vpravo.

V případě jakýchkoli nejasností je nejjednodušší se dohodnout s některým z výrobců a dojet se podívat na fungování kotlů v praxi.

Kde všude lze na území ČR zakoupit dřevní pelety se dozvíme na: www.topenipeletky.cz/prodej-pelet

Rada

Při výběru pelet mějme na paměti, že nejlepší vlastnosti mají dřevní bílé neboli čisté pelety s výhřevností 17,5 až 19,5 MJ/kg slisované pouze z dřevěných pilin bez jakýchkoli jiných příměsí (např. kůry). 

Náklady na vytápění (Kč/rok):
Dřevo 13 881
Rostlinné pelety 15 556
Štěpka 16 000
Obilí 16 732
Hnědé uhlí 20 202
Dřevěné pelety 21 876
Tepelné čerpadlo 22 751
Dřevěné brikety 24 381
Černé uhlí 25 187
Centrální zásobování teplem 32 653
Koks 35 191
Lehký topný olej ELTO 39 593
Zemní plyn 36 584
Propan 40 682
Elektřina akumulace 51 813
Elektřina přímotop 63 068
Poznámka: Hodnoty platí pro vytápění objektu s roční spotřebou 80 GJ.
Zdroj: TZB-info

Zdroj: článek převzat z www.novinky.cz