Více času na podstatné

Využijte až 100 % podporu z fondů EU pro účast na mezinárodních veletrzích

17.05.2013 19:19

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 13. května 2013 výzvu k podání přihlášek k možnosti využití podpory z fondů EU pro účast na mezinárodních veletrzích. Seznam veletrhů pro rok 2014 bude zveřejněn v 2. polovině roku 2013.

Celkový objem prostředků alokovaných pro tento projekt je 151 200 000 Kč a příjem přihlášek bude probíhat od 3. 6. 2013 do 28. 11. 2014. Poskytovatelem dotace je Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. 

Cílem projektu je poskytnout prostřednictvím společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí cílovým skupinám - profesním (oborovým) organizacím a individuálním podnikům, zejména malým a středním, zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích.

 

Níže uvádíme přehled veletrhů souvisejících s tématikou životního prostředí a energetiky:

 

název město země termín navrhovatel obor
 Ecofair Bělehrad Srbsko 9. - 12. 10. 2013 CWA - Czech Water Alliance SPD - Svaz průmyslu a dopravy ČR ochrana životního prostředí
WATEC Israel Tel Aviv Izrael 22. - 24. 10. 2013 SOVAK - Sdružení oborů vodovodů a kanalizací vodohospodářství
Power Gen Brasil  Sao Paulo Brazílie 24. - 26. 9. 2013 Czech Power Team energetika
Environment and
Energy

 
Riga Lotyšsko
 
17. - 20. 10.
2013
CWA - Czech Water Alliance energetika
POLLUTEC Horizons Paříž Francie 3. - 6. 12. 2013 CWA - Czech Water Alliance ekologie

 

Dokumenty ke stažení:

Seznam veletrhů SVV 2013 (Seznam_veletrhu_SVV_2013)

CZ-NACE (CZ-NACE)

Podmínky účasti (Podmínky účasti_1)

Výzva (Výzva SVV)

Přihláška (Přihláška na veletrh SVV 2013-14)

Výběrová kritéria (Výběrová kritéria_1)

 

Další informace: SVV 2013-2014