Více času na podstatné

Využijte „Inovační vouchery“ k ověření svých technologií podle EU ETV a pronikněte na zahraniční trhy

15.11.2016 12:52

V návaznosti na seminář Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI věnovaný novinkám v podpoře VaVaI si vás dovolujeme informovat o možnosti financování EU ETV prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Inovační vouchery – Výzva I nabízí jednoduchou administrativní formou možnost dotace až do výše 75% způsobilých výdajů.

Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) k rozvoji komunikace, sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

  • Na jeden projekt lze získat až 250 000 Kč (cca. 333 333 Kč ve způsobilých výdajích)
  • Více ZDE (Agentura pro podnikání a inovace)

Ověřování EU ETV je nezávislé, třetí stranou provedené ověření, slouží k přesvědčení investorů, kupců a také grantových agentur. Ověření nahrazuje reference, které jakákoliv inovace postrádá. Ověřené inovativní technologie získávají logo programu EU ETV a prostřednictvím EU ETV  se dostávají do prestižní evropské databáze ověřených inovativních technologií. Dokladem o ověření je Prohlášení o ověření EU ETV, což je dokument, který je možné využít v obchodní praxi, je důkazem pro potvrzení výkonnosti technologie. V systému EU ETV se pojmem „produkt“ rozumí široká škála lidské činnosti (výrobek, technologie, inženýrské řešení, servisní činnost atd.).

Technologii ucházející se o ověření v rámci programu EU ETV může navrhnout jakákoli právnická či fyzická osoba se sídlem v Evropské unii či mimo ni. Navrhovatelem může být vývojář, výrobce technologie i oprávněný zástupce.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Evžen Ondráček

Vedoucí ověřovacího orgánu

euetv@cemc.cz

Tel.: 274 784 416

Fax: 274 775 869