Více času na podstatné

Využívejte více nástroje na technickou kontrolu registrační dokumentace a zabraňte tak zbytečnému zamítnutí žádosti

25.11.2010 08:00

ECHA nabádá všechny registrující, aby více využívali nástroj pro kontrolu technické dokumentace (TCC), který automaticky zkontroluje zda je registrační dokumentace formálně v pořádku. ECHA varuje, že v případě kdy v registrační dokumentaci nalezne nedostatky, pak má registrující pouze jediný pokus k sjednání nápravy. Doba poskytnutá ECHA na doplnění neúplné registrační dokumentace bývá minimálně 4 měsíce tak, aby registrant mohl všechny údaje bez problému doplnit. Během tohoto období může výrobce/dovozce dál vyrábět/dovážet danou látku. Pokud ale nedoplní registrační dokumentaci dle požadavků ECHA a nebude registrujícímu přiděleno registrační číslo, pak musí dočasně ukončit výrobu/dovoz látky. Toto platí v případě první vlny registrací (30. listopad 2010), kdy kdykoliv po tomto termínu bude registrační dokumentace výrobci/dovozci zamítnuta.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA