Více času na podstatné

Výzkum využití trav pro energetické účely

22.10.2012 11:17

Alternativou pro hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech České republiky je cílené pěstování a využití trav pro energetické účely. Na výzkumu energetických trav se podílela Oseva Pro, s. r. o., Výzkumná stanice travinářská v Zubří ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky Praha a Vysokou školou báňskou v Ostravě. Do výzkumu byly vybrány trávy pěstované na semeno, které jsou podle výsledků dosavadních výzkumů v podmínkách České republiky nejvhodnější pro energetické využití: psineček veliký, kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený a lesknice rákosovitá. Dosavadní poznatky ukazují dvě cesty využití této biomasy: spalování suché hmoty, nebo zpracování vlhké hmoty anaerobní digescí na bioplyn a hnojivý substrát. Více čtěte na BIOM.cz ZDE.

 

Zdroj: BIOM.cz