Více času na podstatné

Významné změny do mechanismu zúčtování podpor ekologicky šetrné výrobě energie z OZE

25.06.2012 18:06

Dne 30. 5. 2012 vešel v platnost Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - zákon č. 165/2012 Sb. Proti dosud platné právní úpravě přináší významné změny do mechanismu zúčtování podpor ekologicky šetrné výrobě energie a do obchodování s takto vyrobenou energií.

Do konce roku 2012 bude i nadále elektřinu vyrobenou šetrným způsobem povinně vykupovat a vyplácet příslušnou podporu podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) provozovatel distribuční soustavy (PDS) za výrobny zapojené do jeho sítě přímo nebo prostřednictvím lokální distribuční soustavy nebo jiné výrobny.

Výrobce elektřiny je povinen v souladu s Energetickým zákonem se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu zaregistrovat a tím se stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou. Zdaleka ne všichni dosud připojení výrobci tuto povinnost splnili. Prováděcí předpisy k současně platné právní úpravě umožňují výplatu podpory i v případě, kdy výrobce nesplnil tuto povinnost, protože ji za něho splnil provozovatel distribuční soustavy. Všichni výrobci energií s nárokem na podporu podle shora uvedeného zákona a připojení do soustavy před účinností shora uvedeného zákona budou registrováni v centrálním systému OTE (CS OTE) příslušným provozovatelem distribuční sítě nejpozději do 31. ledna 2013.

 

Více ZDE

 

NÁVRH KONCEPCE toků dat a informací nezbytných pro účtování plateb za systémové služby, činnost zúčtování operátorem trhu a příspěvku na podporované zdroje mezi účastníky trhu s elektřinou po účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. Více ZDE