Více času na podstatné

Výzva číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

10.08.2011 07:20

Výzva 4.3 je zaměřena na podporu odborných vědeckých a oborových knihoven s minimálně krajskou působností a to tak, aby vytvořily efektivně fungující pracovní prostředí evropské úrovně.

Termíny výzvy
  • Datum vyhlášení výzvy: 1. 8. 2011.
  • Žádosti budou přijímány od 1. 11. 2011 do 4. 1. 2012


Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 5.3 Komercializace a popularizace VaV
Oblast: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV

Téma:
Podpora výzkumu a inovací

Další informace: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-cislo-4-3-vybaveni-odbornych-vedeckych-a-oborovych?source=rss
 

Text výzvy.pdf (pdf - 224,60 KB)

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz