Více času na podstatné

Výzva k podání návrhů na provozování Evropských tématických center (ETC)

05.02.2013 08:51

CENIA - česká informační agentura životního prostředí informuje, že Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila výzvu k podání návrhů týkajících se provozování Evropských tématických center (ETC). Jedná se o celkem pět tematických konsorcií: ETC pro vnitrozemní, pobřežní a mořské vody, ETC pro znečištění ovzduší a zmírnění změny klimatu, ETC pro dopady změny klimatu, zranitelnost a přizpůsobení se, ETC pro prostorové informace a prostorovou analýzu, ETC pro biologickou rozmanitost, ETC pro udržitelnou spotřebu a výrobu.

 

Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Air and climate change mitigation 2014-2018, Reference: EEA/ACC/13/001-ETC/ACM

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Climate change impacts, vulnerability and adaptation 2014-2018, Reference: EEA/ACC/13/002-ETC/CCA

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Biological diversity 2014-2018, Reference: EEA/NSV/13/001-ETC/BD

Open call for proposals for the award of a framework partnership agreement concerning the European Topic Centre on Inland, coastal and marine waters 2014-2018, Reference: EEA/NSV/13/002-ETC/ICM

 

Zdroj: CENIA