Více času na podstatné

Výzva k předkládání žádosti - odborné učebnice pro obor energetiky

11.02.2011 10:50

MPO předkládá výzvu k podání žádostí na podporu projektu "Podpora technického vzdělávání - vytvoření ucelené řady odborných učebnic pro obor energetiky". v rámci oblasti Specifických a pilotních projektů aktivy F.1 Projekty vzdělávání a studie Státního programu na podpor úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 — část A —PROGRAM EFEKT na projekt "Podpora technického vzdělávání — vytvoření ucelené řady odborných učebnic pro obor energetiky"

Požadavky na zpracování žádosti, maximální výše poskytnuté dotace, způsob hodnocení, průběh realizace projektu včetně časového harmonogramu, požadovaný obsah a další potřebné informace jsou obsaženy ve výzvě, která je uvedena v příloze.

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 24. 2. 2011 včetně.

 

Dokumenty ke stažení:

  1. Text výzvy
  2. Příloha č. 1 - krycí list žádosti
  3. Příloha č. 2 - kvalif