Více času na podstatné

Výzva OP ŽP pro oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady a 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

26.07.2012 15:38
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XL. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).
Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování fi nančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufi nancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní prostředí), případně její novelizaci.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Operační program: 2 OP Životní prostředí


Téma: Ochrana životního prostředí a obnovitelné zdroje energie

Další informace: https://www.opzp.cz/clanek/11/1902/prijem-zadosti-pro-xl-vyzvu-jiz-od-20-cervence/

Datum od: 20.7.2012
Datum do: 31.8.2012

Text výzvy: ZDE

Zdroj: Sturkuralni-fondy.cz