Více času na podstatné

Výzva pro oznamovatele dle směrnice 67/548/EHS

08.09.2010 08:22

ECHA vyzvala všechny oznamovatelé podle směrnice 67/548/EHS, aby aktualizovali svou registrační dokumentaci a doplnili ji i o analytické informace a spektrální údaje. Oznámení podle směrnice 67/548/EHS byla prováděna ve formátu SNIF (Summary Notification Interchange Format), který bohužel neumožňuje připojení příloh a není možné veškerá data importovat do IUCLID. Z tohoto důvodu je nutné v IUCLID manuálně doplnit analytické informace a spektrální údaje, a to do oddílu 1.4.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA