Více času na podstatné

Výzva vládě České republiky

04.10.2010 12:24

Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace, komory a podnikatelské subjekty působící v České republice žádají vládu, aby zamezila skokovému zvýšení cen elektrické energie. Činíme tak s vědomím výrazně negativních dopadů na konkurenceschopnost našich firem a na koupěschopnost občanů.

Již nyní je elektrická energie v České republice jednou z nejdražších v Evropské unii a tyto nůžky se mají dále rozevírat. Důsledkem navýšení cen elektrické energie bude pokles výkonnosti české ekonomiky způsobený odchodem firem a zavíráním energeticky náročných provozů z titulu menší konkurenceschopnosti, zvýšení nezaměstnanosti, růst inflace atd. Takto dramatickým důsledkům zcela zbytečného zvýšení cen je nutno zabránit.

Jedinou realistickou cestou, jak zmírnit důsledky dramatického zvyšování cen elektrické energie nad více jak 5% z titulu vyššího podílu obnovitelných zdrojů, je rozdělení devadesáti miliard korun z prodeje emisních povolenek na skleníkové plyny za alokační období pro roky 2013 až 2020 mezi ty, kteří se nákupem zelené energie přímo zasloužili o snížení emisí. Původní záměr předat tyto povolenky zdarma energetickým společnostem je zcela chybný. Cena energie pro občany a firmy nepoklesne. Cena energie je tvořena na evropském trhu a určována především německými cenami. Jsme proto přesvědčeni o tom, že realizací uvedeného návrhu se vrátí alespoň část peněz těm, kteří se o snížení emisí přímo zasloužili a zabrání se tak zbytečnému a netransparentnímu přerozdělování a ztrátám.

Ing. Břetislav Ošťádal, předseda představenstva (za představenstvo AMSP ČR)

Tato výzva byla zaslána 4.10.2010 oficiálním dopisem AMSP ČR předsedovi vlády a dalším členům vlády.

 

zdroj: AMSP