Více času na podstatné

WATENVI se v roce 2010 NOVĚ koná souběžně s veletrhem URBIS INVEST

04.01.2010 14:24

V termínu od 25. – 27. května 2010 se Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI poprvé uskuteční s Mezinárodním veletrhem investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologií a služeb URBIS INVEST. Propojením těchto vysoce odborných veletrhů vytváříme komplexní platformu pro prezentaci a řešení problematiky rozvoje podnikání, regionů, měst a obcí s širokou nabídkou technologií, výrobků a služeb. Vzniká tak model odborného „komunálního veletrhu“, který je běžný i v zahraničí. WATENVI zahrnuje Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.

 

Výhody společného konání

Tímto sloučením vzniká synergický efekt, široké, vzájemně se doplňující nabídky vystavovatelů, kteří prezentují investiční příležitosti a zároveň řeší současné potřeby komunální sféry – jedná se o soustředěnou nabídku měst a obcí, ale také nabídku služeb, výrobků a technologií pro města a obce. Vzniká tak unikátní platforma pro prezentaci a setkání odborníků z oblasti rozvoje regionů, měst a obcí se zástupci komerční sféry. Tato třídenní ryze odborná akce se bude konat v novém, unikátním pavilonu P, který svou kapacitou nahradí dosud užívané tři haly.

 

Klíčová témata příštího ročníku WATENVI

Hlavními tématy jsou Vodohospodářství, Zpracování a využití odpadů, Environmentální technologie, Komunální technika. Díky synergickému propojení vzájemně se doplňující nabídky vystavovatelů a odborných akcí, které v rámci obou veletrhů proběhnou, půjde bezpochyby o jedno z největších setkání představitelů státní správy, regionů, měst a obcí se zástupci komerční sféry, investory, podnikateli z České republiky, ale i ze zahraničí.

 

Využijte cenového zvýhodnění, přihlaste se včas

Přihlášením do 25. ledna 2010 získají přihlášené firmy výstavní plochu za zvýhodněnou cenu. Veletrhy Brno a.s. navíc připravili řadu výhod v podobě programu BENEFIT. Smyslem tohoto „ekonomického balíčku“ je snížení konkrétních nákladů účasti na veletrhu formou akčních cen a bonusů. Patří do něj například využití firemních pozvánek pro vystavovatele zdarma, sleva z pronájmu reklamních nosičů a jiné výhody. Pro nově vystavující firmy je připraven program START, který nabízí výhody pro vystavovatele, kteří se budou na veletrhu prezentovat poprvé. Další výhodou je snížení administrativní zátěže spojené s veletržní účastí.

 

zdroj: WATENVI NEWS