Více času na podstatné

Workshop: Povinnosti provozovatelů SZZO a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt

19.06.2013 09:04

Společnost EKONOX, s.r.o. ve spolupráci s Asociací dodavatelů tepla a technologií, si Vás dovoluje pozvat na pracovní setkání provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, kteří provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší a spalovací zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více. Workshop je určen zájemcům jak z výrobní oblasti (malé kotelny, lakovny, svařovny, recyklace odpadů…), tak i nevýrobního sektoru (školy, nemocnice, léčebny, domovy důchodců, sportovní areály…). Workshop se koná dne 6. srpna 2013 v Domě Kultury Dukla Pardubice. Setkání je rozděleno do 2 tematických okruhů. První z nich je zaměřen na aktuální legislativní povinnosti provozovatelů, vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související emisní vyhláškou. Druhá části workshopu, bude zaměřena na interaktivní zpracování Žádosti povolení provozu. Více ZDE