Více času na podstatné

Z domácností pochází čtvrtina emisí skleníkových plynů v EU

27.12.2011 17:51

Evropské domácnosti jsou zodpovědné za produkci celé čtvrtiny celkových emisí skleníkových plynů ze spalování paliv v zemích Evropské unie, jak uvádí nově vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Zpráva nazvaná End-user GHG emissions from energy: Reallocation of emissions from energy industries to end users 2005-2009 popisuje dosavadní trendy emisí z energetického průmyslu na základě vývoje poptávky po energii ze strany koncových spotřebitelů energie, jako jsou průmysl, domácnosti nebo doprava.

Informace uvedené ve zprávě jdou založeny na nové metodice výpočtu emisí, která bere v úvahu nejen emise přímo produkované jednotlivými kategoriemi zdrojů, ale i tzv. emise nepřímé. Ty vznikají při výrobě a distribuci elektřiny, tepla a paliv a jsou následně rozděleny mezi jednotlivé kategorie koncových spotřebitelů dle jejich poptávky po energii.

Pokud zohledníme nepřímé emise, podíl domácností na celkových emisích skleníkových plynů se zdvojnásobí z 12 na 25 %, ze sektoru služeb se dokonce ztrojnásobí z 5 na 15 %. U průmyslu zaznamenáme zvýšení z 15 na 26 % a poměrně nevýrazně se zvýší podíl dopravy na celkových emisích z 25 na 29 %. Nižší nepřímé emise z dopravy jsou důsledkem skutečnosti, že při zpracování ropných produktů spalovaných v dopravě vzniká podstatně méně emisí skleníkových plynů než při výrobě elektřiny a tepla.

Zpráva EEA je k dispozici v plném znění na webových stránkách EEA zde.

Zdroj: EEA (CENIA)