Více času na podstatné

Z programu 25. schůze - POSLANECKÁ SNĚMOVNA

25.10.2011 08:56

Bod programu č. 38: Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

 

Bod programu č. 43: Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny /kód dokumentu 9270/11, KOM(2011) 169 v konečném znění/ /sněmovní tisk 501-E/ 

 

Důležité!

Bod programu č. 52: Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - třetí čtení