Více času na podstatné

Z programu zasedání vlády plánované na 14.6.2010

14.06.2010 07:01

bod č. 12. - Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
č.j. 1698/09
Předkládá: ministryně životního prostředí


bod č. 13 - Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu

č.j. 629/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu