Více času na podstatné

Za nezákonné nakládání s autovraky uložila ČIŽP pokutu 410 000 korun

14.04.2010 09:25

Českobudějovický oblastní inspektorát ČIŽP uložil pokutu v souhrnné výši 410 000 Kč za porušení zákona o odpadech a zákona o ovzduší.

 

Z pohledu zákona o odpadech šlo o následující nedostatky:

- přebírá do svého vlastnictví autovraky bez povolení KÚ Jihočeského kraje. 

- autovraky skladovány  na  místě, které nebylo zákonem povolené.

- autovraky s provozními náplněmi byly skladovány na sobě, a to až v 7 vrstvách, přitom zákon o odpadech skladování autovraků s provozními náplněmi na sobě zakazuje.

- nepovolené zpracovávání (demontáž) autovraků, včetně demontáže motorů a dílů s obsahem nebezpečných kapalin (olej, brzdová kapalina).

 

Společnost používala odpadní olej (vypuštěný z autovraků nebo z vlastních mechanizačních prostředků) jako palivo v malém kotli na spalování oleje, k vytápění demontážní dílny. Tento kotel byl řazen dle zákona o ochraně ovzduší mezi malé zdroje znečišťování ovzduší. Přitom spalování odpadních olejů v malých zdrojích znečišťování ovzduší, tj. o tepelném výkonu do 0,2 MW, je od 1.6.2004 zakázáno.

 

Zbývající část pokuty byla vyměřena za jiná porušení zákona o odpadech, jako například předání odpadů (barevných kovů) osobě, která nebyla k jejich převzetí ve smyslu zákona o odpadech oprávněna.

 

Celý text naleznete ZDE

 

Zdroj: ČIŽP