Více času na podstatné

Zahraniční nabídky a poptávky v oblasti životního prostředí a energetice

20.05.2011 08:33

Energetický průmysl:

20110401016
Ruský obchodník s kovy a dodavatel stavebních materiálů nabízí své sluţby na pozici obchodního zprostředkovatele. Společnost se specializuje na kompletní dodávky stavebních materiálů a větracích pásů hřebene a nároţí, tzv. metal-rolls, systémové instalace či energetické audity.

20110427045
Ruská společnost specializující se na realizaci projektů v oblasti energetické účinnosti hledá partnery se zájmem o spolupráci na projektech joint venture. Dále má zájem o výměnu zkušeností, společné aktivity, finanční spolupráci a společné vědecko-výzkumné projekty.

20110329009
Francouzská společnost s dlouholetou zkušeností v oblasti vytápění a obnovitelných zdrojů energie nabízí své sluţby na pozici obchodního zprostředkovatele výrobcům ze stejné oblasti, kteří mají zájem o obchodní zastoupení ve Francii.

 

Služby v oblasti ochrany ŽP

D10619
Italská firma zabývající se projekty, výrobou a dodávkami technologií na klíč v oboru čištění průmyslových odpadů hledá zástupce či zprostředkovatele v ČR. Specializuje se na odpady z farmacie, chemického průmyslu, tiskáren, pekáren, továren na zpracování hliníku a dalších průmyslových provozů.

20110420063
Ruská společnost se zabývá aktivitami v oblasti projektování (zpracování architektonických rozhodnutí, vypracování konstruktivních a územních rozhodnutí, příprava dat technických zařízení, příprava projektu organizace stavby, vypracování přístupu na akce pro občany se sníţenou pohyblivostí, ochranu ţivotního prostředí během akcí) nabízí své outsourcingové aktivity.

20110311016
Polská společnost působící v oblasti ochrany ţivotního prostředí hledá dodavatele protihlukových panelů s CE certifikátem, které jsou vyuţívány při stavbě dálnic a v průmyslových zónách s vysokým stupněm hlučnosti.

 

Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR:

Plzeň:
- e-mail: m.skrz@bic.cz
- fax: 377 235 320
Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: 377 235 379

Pardubice:
- e-mail: een.pardubice@rrapk.cz
- fax: 466 053 910
Lukáš Blaţek, tel.: 466 053 921

Praha:
- e-mail: hrubesova@crr.cz
- fax: 221 580 284
Ing. Eva Hrubešová, tel.: 234 006 232

Ostrava:
- e-mail: m.nenzova@khkmsk.cz
- fax: 597 479 324
Ing. Markéta Nenzová, tel.: 597 479 330

Liberec:
- e-mail: i.pekarova@arr-nisa.cz
- fax: 488 577 071
Iva Pekařová, tel.: 488 577 070

Brno:
- e-mail: projekty@rhkbrno.cz
- fax: 532 194 938
Ing. Lenka Vaverková, tel.: 532 194 932

Most:
- e-mail: tucek@rra.cz
- fax: 476 706 331
Ing. Tomáš Tuček, tel.: 476 206 538

 

Zdroj: Enterprise Europe Network, bulletin EUwatch