Více času na podstatné

Zahraniční šance pro české firmy v oblasti recyklace pneumatik

08.07.2015 07:51

Ministerstvo dopravy Kolumbie projevilo zájem o technologii recyklace pneumatik vzhledem k obrovskému problém s černými skládkami. Sběr a recyklace opotřebovaných pneumatik by umožnilo nejen šetřit přírodní zdroje a snížit ekologickou zátěž životního prostředí odpady, ale rovněž zlepšit kvalitu budované dopravní infrastruktury. Kolumbijská vláda totiž plánuje podporovat stavební firmy při aktivním využívání pryžových granulátů z opotřebovaných pneumatik při stavbě nových silnic či opravě stávající dopravní infrastruktury. České firmy tak mohou prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Bogotě předložit Ministerstvu dopravy Kolumbie konkrétní návrh a podmínky spolupráce. Více informací najdete na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR ZDE.

 

Zdroj: SPČR