Více času na podstatné

Zájemci o dotace na výměnu kotle v Moravskoslezském kraji mohou stále podávat žádosti

25.07.2012 08:23

V rámci společného programu Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje se prodloužil termín 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na tzv. kotlíkovou dotaci do konce října 2012.

 

„Obyvatelé Ostravy a dalších míst Moravskoslezského kraje mají možnost alespoň částečně zlepšit prostředí, ve kterém žijí. Pro Ministerstvo životního prostředí a pro mě osobně je pomoc tomuto regionu prioritou,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Na 2. výzvu, která byla vyhlášena 16. června 2012, je celkem připraveno 40 milionů korun, z toho 20 milionů korun z rozpočtu resortu životního prostředí, 20 milionů korun z financí Moravskoslezského kraje. V současné době podali zájemci žádosti za necelých 20 milionů korun.

 

Žádosti lze podat na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v úředních hodinách, tedy od 7:30 do 15:30 v úterý, ve čtvrtek a v pátek. V pondělí a ve středu pak od 7:30 do 17:00.

 

Zdroj: MŽP