Více času na podstatné

Zajímavá publikace: Energetická bezpečnost zemí V4. Jak se mění energetické vztahy v Evropě.

28.07.2011 08:10
Energy security of the V4 countries: How do energy relations change in Europe

Publikace je výstupem projektu vedeného polským Kosciuszko Institute, který se věnoval srovnání energetické bezpečnosti zemí V4. Předkládaná studie je společnou prací expertů z Polska, ČR, Slovenska a Maďarska a téma zkoumá skrze tzv. Energy Security Index. V návaznosti na identifikaci problémů a výzev pro jednotlivé národní politiky jsou předložena konkrétní doporučení. Publikaci spolufinancoval Mezinárodní visegrádský fond.

 

 

 

Autorský tým:

Pál Kovács - náměstek ministra energetiky, Maďarsko
Krzysztof Szczerski - Kosciuszko Institute, Polsko
Petr Binhack – Asociace pro mezinárodní otázky, ČR
Melinda Farkas a Endre Szolnoki - Szazadveg Economic Research Ltd., Maďarsko
Jakub Jaroš - Prague Security Studies Institute, ČR
Peter Ševce - Slovak Atlantic Commission, Slovensko
Mariusz Ruszel, Piotr Szlagowski - Kosciuszko Institute, Polsko
Maciej Kołaczkowski – ministerstvo zahraničních věcí, Polsko

 

Publikace ke stažení ZDE