Více času na podstatné

Zajímavé články na EurActiv.cz

29.08.2011 12:19

Evropa vypouští do ovzduší víc skleníkových plynů, než říkají statistiky

Evropa do ovzduší vypouští o 60-140 % větší objemy nebezpečného skleníkového plynu HFC-23, než říkají oficiální čísla. Píše se to ve studii, kterou EMPA (Švédská federální laboratoř pro testování a vývoj materiálů) uveřejnila v odborném časopise Geophysical Research Letters. Fluorované plyny se používají v chladících zařízeních, klimatizacích nebo při výrobě polymerových hmot jako je například Teflon.

Komisařka pro klimatické změny Connie Hedegaard v lednu oznámila, že evropské průmyslové podniky nebudou v rámci evropského systému obchodování s emisemi CO2 (ETS) moci své investice do snižování emisí skleníkových plynů řešit nákupem kjótských kreditů vydávaných na likvidaci plynu HFC-23

Celý článek čtěte na euractiv.cz ZDE

 

REACH: EU se chystá otevřít Pandořinu skříňku

Evropská komise se po pěti letech od chvíle, kdy EU schválila jeden z nejkontroverznějších legislativních návrhů ve své historii, chystá na jeho revizi. Chemický průmysl musí podle nařízení, známém pod názvem REACH, prokazovat, že jeho produkty neohrožují zdraví ani životní prostředí. Snaha o novelizaci se podle některých pozorovatelů rovná otevření Pandořiny skříňky.

Více než 100.000 chemických látek, které jsou dnes na trhu, by mělo podle nařízení REACH projít testy, které mají prokázat jejich nezávadnost z hlediska zdraví a dopadů na životní prostředí. Navzdory velikým ambicím bylo dosud prověřeno ale pouze malé množství potenciálně nebezpečných látek. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) se nejprve zaměřila na 47 „látek, které vzbuzují velké obavy“ (SVHC). Jde o látky, které mohou být potenciálně karcinogenní nebo mohou mít negativní vliv na reprodukční soustavu.

Celý článek čtěte na euractiv.cz ZDE