Více času na podstatné

Zajímavé publikace: "ČR v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012" a "knížka o průmyslu"

26.08.2013 09:35

Technologické centrum vydává publikaci Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012,  která přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA). Kniha analyzuje pozici České republiky v těchto oblastech a hodnotí, jak Česká republika k jejich rozvoji svými politikami přispívá. Snahou je zde poukázat na hlavní směry vývoje integrace evropského výzkumu a inovací a posoudit stav připravenosti České republiky reflektovat tyto směry v národním výzkumném a inovačním systému. Knihu je možné si stáhnout v pdf verzi nebo objednat verzi tištěnou na stránce Publikace.

V pražském minipivovaru pokřtil předseda vlády Jiří Rusnok společně s prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem publikaci pod názvem Kdo tu hájí podnikání aneb 80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR. Čtivá publikace o průmyslu České republiky je založená na popisu krátkých situací a příbězích firem. Opírá se o dotazníková šetření a statistiky a přibližuje pohled občanů na tuzemský průmysl. Mimo jiné, tři čtvrtiny z nich jsou hrdí na průmysl a absolutní většina z nich se přiklání k názoru, že právě on stabilizuje naši ekonomiku. Útlá, leč informacemi nabitá publikace přibližující snahy a aktivity největšího zaměstnavatelského svazu v ČR vůči politikům, zejména v rámci tripartity a při lobování doma i v Bruselu, by měla přispět k šíření povědomí o významu průmyslu a potřebnosti technického vzdělávání. Elektronická verze publikace by měla být umístěna na web svazu (https://www.spcr.cz/) v nebližší době.

 

 

Zdroje: Technologické centrum AV ČR, SPD ČR