Více času na podstatné

Zakázka malého rozsahu "Zpracování analýzy stávajícího stavu a legislativní analýzy pro oblast nakládání s radioaktivními odpady + benchmarking, návrh variant optimalizace systému nakládání s radioaktivními odpady + Metodiky jejich hodnocení

30.06.2011 08:50

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na  služby, která je spolufinancovaná z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

 

Název: Zakázka malého rozsahu - "Zpracování analýzy stávajícího stavu a legislativní analýzy pro oblast nakládání s radioaktivními odpady + benchmarking, návrh variant optimalizace systému nakládání s radioaktivními odpady + Metodiky jejich hodnocení"

 

Dokumenty ke stažení:

Výzva k podání nabídek

 

Zdroj: MPO