Více času na podstatné

Základní doporučení pro nakládání s odpady při povodňi a postup při sanaci zatopených studní

06.06.2013 08:35

Živelní pohromy jsou v případě krizové situace závažným ohrožením života a zdraví lidí, majetkových hodnot a životního prostředí. Z hlediska odpadového hospodářství představuje největší hrozbu povodeň a ji doprovázející povodňový odpad, který je potenciálně nebezpečný a má známky zdravotního rizika a rizika pro životní prostředí. Odpad kontaminovaný povodní je nutno považovat vždy za potenciálně nebezpečný a za infekční. Prioritním způsobem odstraňování povodňového odpadu je jeho spalování. Více ZDE