Více času na podstatné

Zákon o ovzduší jde do třetího čtení

24.01.2011 11:35

Na 13. schůzi, která bude zahájena 1. února od 14hod, je zařazen bod č. 75. Bod 75 v sobě "skrývá" III. čtení návrhu poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o  sněmovní tisk 90. Sněmovní tisk bude projekdnán v pátek 4.2. jako druhý bod programu.

 

 

Další body programu vztahující se k životnímu prostředí:

 

B) bod č. 7., I. čtení, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 

 

C) bod č 57, II. čtení, vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

 

Kompletní program schůze naleznete ZDE

Tento týden (od 26.1.) bude také probíhat 4. schůze senátu. Na pořadu dne bude novela zákona o odpadech.