Více času na podstatné

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vyšel ve sbírce, stahujte!

16.11.2012 08:28

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 383/2012 Sb. (částka č. 142/2012 Sb.) Zákon řeší zejména práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách, postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi, podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů, použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou.

 

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ke stažení ZDE.