Více času na podstatné

Zákon o podporovaných zdrojích energie - úsilí ERÚ pokračuje

18.05.2012 09:19

Na začátku května schválila Poslanecká sněmovna dlouho připravovaný a diskutovaný zákon o podporovaných zdrojích energie který však neumožňuje Energetickému regulačnímu úřadu pozastavit finanční podporu nově instalovaným zdrojům od roku 2014 i když ČR naplní závazek vůči EU ve výši 13,5 % podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě.

Tento zákon dále rozšiřuje podporované zdroje energie o další druhy. Úřad se proto obrátil na gestora zákona, ministra průmyslu a obchodu , aby připravil jeho novelu, která by umožňovala ERÚ zastavit podporu nově instalovaných zdrojů od roku 2014 a rovněž zabránila rozšiřování spektra podporovaných zdrojů energie o další.

„Úřad je připraven spolupracovat při přípravě novely zákona, předložit analýzy současné situace i výhledové studie a zapojit se do odborné diskuze, kterou jistě tato situace vyvolá. Naše záměry nejsou namířeny proti podporovaným zdrojům energie, ale proti jejich nekontrolovatelnému a neregulovanému růstu a tím způsobeným finančním dopadům, které zaplatí všichni spotřebitelé v cenách energií,“ uvedla předsedkyně úřadu A. Vitásková.

 

Zdroj: ERÚ