Více času na podstatné

Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz

10.08.2011 07:38

Měla bych na Vás dotaz ohledně pracovního úrazu. Důchodce (63 let) zaměstnaný u soukromého zemědělce v pracovní době spadl do 6 metrů hluboké jámy na obilí. Jáma byla kryta prkny. Jedno prkno prasklo. Rozdrtil si kotník. Zlomenina vyžadovala operaci. Postiženému bylo sděleno, že úraz nejspíše nebude brán jako pracovní, protože "ho tam nikdo neposlal". Měli jen uklízet. Pán bude mít nejspíš trvalé následky a přijde mi to trochu nefér. Zvlášť když jde, podle mého názoru, o firmu, kde není bezpečnost na prvním místě.

Podle zákoníku práce (ZP) platí, že pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním je pak blíže vymezena v § 273 a § 274 ZP. Z Vašeho dotazu vyplývá, že se úraz stal při plnění pracovních úkolů v pracovní době a na pracovišti, tak asi není pochyb o tom, že se jednalo o pracovní úraz. Exces by mohl připadat v úvahu, kdyby např. tam zaměstnanec vstoupil proti zákazu zaměstnavatele, o to ale asi nešlo, to by musel dotyčný zaměstnavatel prokázat, že přesně vymezil, kde má dotyčný uklízet a kam nemá vstupovat. Tady skutečně bude záležet na vyšetření příčin a okolností úrazu.

V každém případě bych ale trvala na odškodnění pracovního úrazu. Pokud by zaměstnavatel neplnil dobrovolně, doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce (adresu naleznete na www.suip.cz) a požádat je, aby u zaměstnavatele provedli prověrku dodržování BOZP. Každý zaměstnavatel (byť zaměstnává jediného zaměstnance) musí být pojištěn u Kooperativy a.s. z titulu tzv. zákonného pojištění odpovědnosti za škodu z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (§ 205d zákona č. 65/1965 Sb.) a náhradu škody za něj proplácí Kooperativa a.s.

ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Dandová Eva