Více času na podstatné

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU KONCEPCE VODOHOSPODÁŘSKÉ POLITITKY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ DO ROKU 2015

14.11.2011 08:06

Dne 7. 11. 2011 proběhlo veřejné projenání návrhu Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015. Ing. Zdražil konstatoval, že účelem veřejného projednání je představit a projednat návrh Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015 (VhP MZe 2015) a dokument vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví a získat připomínky pro vydání závěrečního stanoviska, které je podkladem pro schválení VhP MZe 2015 Vládou ČR.

 

Program veřejného projednání:
15:30 – 15:35 Zahájení veřejného projednání

15:35 – 16:15 Představení KVP

16:15 – 16:45 Představení SEA vyhodnocení

16:45 – 17:10 Otevřená diskuse

17:15 Ukončení veřejného projednání

 

Dokument ke stažení ZDE