Více času na podstatné

Zapojte se do vzdělávacího projektu CEMC i vy - vzdělávání zdarma!

02.02.2010 14:00

CEMC připravuje specializovaný vzdělávací projekt v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je zaměřen na zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích. Cílem předkládaného projektu bude podpora odborné kvalifikace zaměstnanců působící v oblasti environmentu, a to pomocí realizace řady odborných seminářů pod dohledem řady expertů. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na širokou oblast životního prostředí s důrazem na složkovou legislativu. Příklad témat: Ochrana přírody a krajiny, Ochrana a využití vod, Ochrana ovzduší, Nakládání s odpady, Nakládání s chemickými látkami a přípravky (REACH, CLP), EIA/SEA, HIA, IPPC a IRZ, ISPOP, Dobrovolné nástroje, Udržitelný rozvoj, Výzkum, vývoj a inovace, atd. Cyklus seminářů bude probíhat v období 2 let.

Dle výzvy k předkládání projektu, je nutné k projektu mimo jiné doložit přílohu s projeveným zájmem o účast v projektu, a proto se obracíme právě na vás. Pokud byste se rádi stali součástí projektu a chtěli tak využít rozsáhlého školení, a to zcela zdarma, pak nás neváhejte kontaktovat. Projektu se mohou zúčastnit zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních oborových a odvětvových sdruženích. Do kategorie zaměstnanci nespadají osoby samostatně výdělečně činné a jejich manželé/manželky, ale pouze jejich zaměstnanci, kteří mají pracovní smlouvu, DPP nebo DPČ. Přičemž se bohužel projektu nemohou zúčastnit zaměstnanci, jejichž společnost má sídlo na území Hl. m. Prahy. Projekt se primárně zaměří na odvětví národního hospodářství kategorie D – „Zpracovatelský průmysl“.

Pokud byste se rádi zúčastnili projektu i vy, zašlete nezávaznou přihlášku na email studentv@cemc.cz, a to ve formátu: „Vaše jméno; název a IČO společnosti; počet účastníků za společnost.