Více času na podstatné

Zařazení kritérií předcházení vzniku odpadů nebo jeho minimalizace do výběrových řízení a veřejných zakázek

06.11.2013 14:06

Obce mají možnost zahrnout oblast odpadů do kritérií při udělování veřejných zakázek a výběrových řízení. Konkrétními kritérii může být povinnost využívat odpad nebo preferovat výrobky s označením Ekologicky šetrný výrobek. Mohou být také stanoveny konkrétní požadavky na využívané technologie, způsob nakládání s odpadem nebo recyklaci.

Podobně je možné postupovat i v případě prevence odpadu, tedy požadavku využívat nízkoodpadové technologie a zařadit určitá preventivní opatření. V současnosti by takové podmínky bylo možné splnit asi jen ve velmi omezené míře, určitá jednoduchá opatření ale požadovat lze. Zařazení takových kritérií by bylo především důležitým impulsem pro firmy účastnící se výběrového řízení.

Tento nástroj v současnosti není užíván dostatečně. Jen málo firem může prokázat, že jsou schopni kvalitně naplnit kritéria nakládání s odpady uvedených v zakázkách. Nástroj působí přímo a může prokázat velkou environmentální účinnost. Velmi dobré možnosti využití nabízí například u stavebních zakázek.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2010

Autor: Z diplomové práce Martiny Krčmářové

Klíčová slova: výběrová řízení, veřejné zakázky, předcházení vzniku odpadů, nízkoodpadové technologie, ekologicky šetrný výrobek