Více času na podstatné

Zářivky do popelnice nepatří! SBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ V MČ PRAHA 6

16.07.2009 10:29

Podle nedávného průzkumu kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení se v Praze vyhazuje kolem 80 % nefunkčních zářivek do komunálního odpadu, což je téměř dvojnásobek oproti zbytku České republiky. V září tohoto roku proto jsme jako provozovatel kolektivního systému sběru vyřazených světelných zdrojů ve spolupráci s městskou částí Praha 6 odstartovali pilotní projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí Pražanů o zpětném odběru zářivek. Zároveň chceme ověřit, který typ míst je pro občany akceptovatelný jako místo zpětného odběru osvětlovacích zařízení.

Pilotní projekt kolektivního systému Ekolamp
Během letních měsíců byli vytipováni a osloveni potenciální partneři projektu, v jejichž provozovnách či prostorách jsme chtěli pilotní projekt realizovat. Vzniklo tak 31 nových sběrných míst, která byla na konci srpna zdarma vybavena válcovými kontejnery (obrázek), cedulí s označením místa zpětného odběru a informačními letáčky.
Nově vytvořená sběrná místa, kde mohou občané Prahy 6 vyřazené světelné zdroje odevzdat, vznikla nejen v elektroprodejnách a sběrných dvorech, ale i v supermarketech, informačních kancelářích městské části, na vysokoškolských kolejích a v několika základních školách. Volili jsme opravdu širokou škálu typů sběrných míst, abychom nabídli možnost odevzdat zářivku ke zpětnému odběru co nejširšímu okruhu obyvatel.
Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby se o nových možnostech sběru dozvěděli občané městské části. Proto je nedílnou součástí projektu informační kampaň zaměřená právě na spotřebitele. Při informování jsme zvolili zejména informační kanály běžně využívané městskou částí pro komunikaci s občany. Obyvatelé se tak informace o možnosti zpětného odběru dozvědí například z internetového portálu a z novin Prahy 6, ale také prostřednictvím e-mailového a SMS zpravodajství nebo z reportáží internetové televize.

A co dál?
Projekt je naplánován na dobu tří měsíců, tedy od začátku září do konce listopadu tohoto roku. Po jeho vyhodnocení se rozhodne, jak budeme zpětný odběr z domácností dále organizovat nejen v Praze, ale i v celé České republice. Uvidíme, jak se osvědčí v projektu využívaná sběrná nádoba a na která místa budou lidé zářivky nejvíce odevzdávat. Doufáme, že nám tento pilotní projekt pomůže nejen v naší snaze sesbírat co nejvíce světelných zdrojů, ale že zároveň vzbudí větší zájem spotřebitelů o zpětný odběr elektrozařízení vůbec.

Ing. Zuzana Křenková
Kolektivní systém Ekolamp
E-mail: krenkova@ekolamp.cz

Zdroj: OF 11/2008